Partners

Samenwerking voor overheden

Cooperación adviseert niet alleen over samenwerkingsvraagstukken, maar is zelf ook een netwerksamenwerking.

Waar nodig schakelen wij deskundige adviseurs in van andere bedrijven om al uw vraagstukken volledig en met de juiste expertise tot een goede oplossing te kunnen brengen.

Bekijk partners

PROOF Adviseurs

Is als organisatieadviesbureau gespecialiseerd in samenwerking in de publieke sector. PROOF Adviseurs adviseert, faciliteert, begeleidt en ondersteunt bij samenwerkingsvraagstukken vanuit de maatschappelijke opgave. Dat kan gaan om (begeleiding bij) het vormgeven van een nieuwe organisatie of samenwerkingsverband, het evalueren of wijzigen daarvan of om het doen van onderzoek naar aanleiding van een gerezen vraag.

PROOF Adviseurs combineert kennis van bestuurlijk-juridische aspecten van samenwerking, de bijbehorende strategische vragen, het benodigde procesmanagement, financiering en bekostigingsarrangementen, dienstverleningsconcepten en culturele en relationele aspecten..

& Van de Laar

Is een organisatieadviesbureau met denkers én doeners voor de publieke sector met als missie bij te dragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doet & Van de Laar door samen met opdrachtgevers resultaatgericht, betrokken en met energie te werken aan complexe veranderopgaven: de structurering van en sturing op organisaties en organisatieonderdelen; leiderschaps- en coachingstrajecten; organisatie- en teamontwikkeling; de vormgeving, evaluatie en doorontwikkeling van samenwerkingsverbanden en fusieorganisaties; onderzoek naar de bestuurs- en realisatiekracht van gemeenten; het doen van onafhankelijk onderzoek voor rekenkamers of colleges; advisering over de bestuurlijke toekomst en de positionering van de ambtelijke organisatie(onderdelen); het politiek, bestuurlijk en ambtelijk begeleiden van herindelingsprocessen; het opstellen van businesscases, bedrijfs- en inrichtingsplannen en het bedenken en herijken van financieringsmodellen bij samenwerking; en het bieden van inzicht in en grip op het sociaal domein.

Emma Handson

Voert het secretariaat en de administratie van Cooperación. Dit bedrijf uit Vught is daarmee een belangrijk aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers. Waar nodig ondersteunt Emma Handson ook in opdrachten, bijvoorbeeld met het maken van afspraken en verslaglegging bij belangrijke vergaderingen of interviews.

Overige

Vanuit zijn functie als docent/onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en zijn verschillende redactiewerkzaamheden heeft Rob de Greef ook een groot netwerk in de wetenschappelijke wereld. Zo werkt hij regelmatig samen met collega’s van de Vrije Universiteit, maar ook met wetenschappers uit de Rechtsgeleerdheid en de Bestuurskunde van andere universiteiten. Onze adviseurs worden ook regelmatig ingezet door andere opleidingsbureaus en verzorgen jaarlijks leergangen en cursussen voor de VU Law Academy.

Wij schakelen altijd de adviseurs in die nodig zijn, dus dat kunnen ook adviseurs zijn van andere organisatieadvies- of onderzoeksbureaus, accountants, fiscalisten of advocaten. Een dergelijke samenwerking is wederkerig, dus het komt ook voor dat onze adviseurs worden ingezet door andere bureaus en dan onder hun vlag werken. Zoals dat bij een echte netwerksamenwerking hoort: samenwerking voor het beste resultaat.