Over ons

Cooperación, dat is Rob de Greef. Met hem haalt u een jurist in huis die specialist is op het gebied van samenwerkingsvraagstukken voor gemeenten, provincies en  andere overheden. Maar Cooperación dankt zijn naam aan meer zaken: niet alleen zijn samenwerkingsvraagstukken de kern van het bedrijf, Rob zoekt ook graag de samenwerking op met andere partijen. Zo krijgt u de kennis op maat die u nodig heeft. Cooperación staat dus voor samenwerking door, met en voor overheden.

Rob de Greef

Rob is een gedreven jurist met een passie voor het openbaar bestuur. Bij verschillende bedrijven deed hij jarenlang ervaring op met adviesopdrachten op het snijvlak van het politiek-bestuurlijke, governance en recht. Afgestudeerd in het staats- en bestuursrecht, heeft hij zich gespecialiseerd in governancevraagstukken, gemeenterecht en bestuurlijk organisatierecht. Vanuit Cooperación zet hij zich in voor dit soort vraagstukken: van sturingsvragen tot juridische uitwerking en van gemeenschappelijke regelingen tot overheidsvennootschappen en informele samenwerking.

Samenwerking

Alles draait om de juiste rollen en verantwoordelijkheden. Waar nodig zoekt Rob dan ook de samenwerking met andere adviseurs of wetenschappers in zijn brede netwerk, wanneer behoefte bestaat aan andere expertises. Dat is ook waar Cooperación voor staat: samenwerking met u, maar ook samenwerking door specialistische adviseurs.

robdegreef

Nevenfuncties

Rob is op allerlei vlakken actief op het gebied van bestuurlijk organisatierecht en biedt daardoor een brede kennis en een uitgebreid netwerk.

 • Docent / onderzoeker Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
 • Associé bij PROOF Adviseurs te Rotterdam
 • Samenwerkingspartner bij & Van de Laar te Eindhoven
 • Columnist voor Gemeente.nu
 • Redacteur en auteur bij Wolters Kluwer voor de uitgaven De Gemeentewet en haar toepassing en Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
 • Auteur bij Sdu voor commentaar op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht en VIND Bestuursrecht
 • Gemeenteraadslid te Helmond

Werkverleden

 • 2015-2019 Partner en senior adviseur bij PROOF Adviseurs
 • 2012-2015 Partner en senior adviseur bij KokxDeVoogd
 • 2011-2021 Kroniekschrijver bij het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (Wolters Kluwer)
 • 2011 Manager bij PwC Legal Services
 • 2008-2011 Senior consultant bij Berenschot
 • 2007-2008 Junior universitair docent bij de Universiteit Utrecht, als nevenfunctie naast het ministerie en later Berenschot
 • 2005-2007 Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lidmaatschappen

Rob is lid van de Nederlandse Juristenvereniging (NJV), de Staatsrechtkring, de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving.